Date
12 December, 2020
Marchnad Nadolig Caerffili 2020
icon

Profwch olygfeydd, seiniau ac arogleuon tref a Chastell Caerffili wrth baratoi ar gyfer y Nadolig gyda bwyd blasus, arogl gwin poeth, theatr stryd gyffrous a thros 100 o stondinau bwyd, crefft a rhoddion. Dewch o hyd i’r anrhegion Nadolig perffaith ym Marchnad Nadolig Caerffili… p’un ai yw’n win, gwirodydd, siocledi, gemwaith, neu rywbeth ychydig yn anarferol. Teimlwch naws y Nadolig wrth i chi edrych ar addurniadau Nadolig a stondinau tymhorol (wrth samplo bach o fwyd a diod blasus wrth gwrs!).

Mae’r farchnad hud hon yn ffefryn yng Nghymru a thu hwnt …

Pryd?

Mae Marchnad Nadolig Caerffili yn ddigwyddiad AM DDIM. (Mae costau mynediad ar gyfer y Castell.)

Dydd Sadwrn 12 Rhagfyr, 9am–5pm

Beth?

A hithau'n cael ei chynnal yn hen dref farchnad Caerffili – sydd hefyd â chastell enwog – mae'r farchnad draddodiadol hon yn cynnwys theatr stryd a thros 100 o stondinau bwyd, crefftau a rhoddion.

Ble?

Mae Caerffili tua 10 milltir o Gaerdydd, yn agos i draffordd M4. Bydd yr holl firi yn y dref ac yng Nghastell Caerffili.

Ffôn: 029 2088 0011

E-bost: events@caerphilly.gov.uk

Parcio ar gyfer Marchnad Nadolig Caerffili

Cyfarwyddiadau
Dewch oddi ar draffordd M4 wrth Gyffordd 32, ewch ar hyd A470 ac A468 a dilynwch yr arwyddion i gyfeiriad Caerffili.

 

Find Out More
title banner
Adloniant
Bydd rhaglen adloniant lawn ar gael yn fuan.
Stondinau bwyd a chrefftau
Bydd dros 100 o stondinau yn gwerthu danteithion Nadoligaidd, felly, dyma'r lle perffaith i ddod o hyd i'r rhoddion arbennig hynny – gemwaith, crefftau, addurniadau Nadolig, ategolion, gwin, gin, a dewis eang o gynnyrch bwyd. I ategu'r Farchnad Nadolig, bydd y Farchnad Ffermwyr fisol yng Nghanolfan Gymunedol y Twyn a Ffair Grefftau Cwrt y Castell hefyd ar agor ar y penwythnos.
Coetsys a grwpiau
Mae Marchnad Nadolig Caerffili yn lle gwych ar gyfer teithiau undydd neu wyliau byr i grwpiau; mae lleoedd parcio bysiau ar gael yn agos at safle'r digwyddiad. Bydd coetsys sy'n archebu ymlaen llaw yn cael manteisio ar leoedd parcio neilltuedig. Bydd gyrwyr coetsys yn cael bag o roddion bach a thaleb fwyd i'w defnyddio yn y Farchnad. I lenwi ffurflen archebu, cliciwch ar y ddolen isod.
Find Out More
vc_logo
Atyniadau, llety, a mannau bwyta yn yr ardal
Cyfle cyffrous i noddi Marchnad Nadolig Caerffili!

Mae pecynnau noddi ar gael sy'n gweddu i fusnesau o bob math a maint. Cysylltwch â'r Tîm Adnewyddu Menter Fusnes ar digwyddiadau@caerffili.gov.uk Anfonwch neges e-bost i digwyddiadau@caerffili.gov.uk a bydd un o'r Swyddogion Digwyddiadau yn cysylltu â chi.

Arddangos ym Marchnad Nadolig Caerffili

Os hoffech chi wneud cais am stondin ym Marchnad Nadolig Caerffili, cliciwch ar y ddolen isod – mae'n arwain i dudalen sy'n cynnwys ffurflenni cais i fasnachwyr ar gyfer ein holl ddigwyddiadau.

Find Out More
icon email
Stay up to date

I gael y wybodaeth ddiweddaraf am ddigwyddiadau ym mwrdeistref sirol Caerffili, cofrestrwch ar gyfer ein e-fwletinau:

News
Pleidleisiwyd Marchnad Nadolig Caerffili yn drydedd Farchnad Nadolig orau i'w hymweld â hi yn y Deyrnas Unedig gan gylchgrawn ‘Countryfile’ y BBC!
 
Be Social
@facebook 
@twitter      
@instagram
Cefnogir Marchnad Nadolig Caerffili gan
Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image Sponsor Image